• لطفا تمامی فیلد ها را به زبان فارسی تایپ نمایید و از حروف لاتین در پر کردن نام و نام خانوادگی استفاده نکنید
 • در وارد کردن آدرس ایمیل خود دقت کنید زیرا ایمیل شما به منزله نام کاربری شما استفاده خواهد شد و پس از ثبت نام ، جهت ادامه مراحل عضویت یک ایمیل به آدرسی که وارد کرده اید دریافت خواهید کرد، جهت اطمینان از رسیدن ایمیل مربوطه لطفا حتما پوشه Spam خود را بررسی کنید.
 • چنانچه بعد از زدن گزینه ثبت نام با عبارت "این نام کاربری قبلا انتخاب شده است" مواجه می شوید، به آن معنی است که شما قبلا ثبت نام را انجام داده اید، چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید از منوی بالای همین صفحه گزینه فراموشی رمز عبور را انتخاب نمایید.
 • لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید
  لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید
  لطفا نام خود را وارد نمایید لطفا نام خود را وارد نمایید
  لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید
  این آدرس به منزله نام کاربری شما استفاده خواهد شد آدرس ایمیل شما صحیح نمی باشد آدرس ایمیل شما صحیح نمی باشد
  ایمیل های وارد شده با هم یکسان نیستند ایمیل های وارد شده با هم یکسان نیستند
  لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید
  رمز عبورهای وارد شده با هم یکسان نیستند رمز عبورهای وارد شده با هم یکسان نیستند
  ( ده رقم ) لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید
  لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید
  لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید
  لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید
  لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید
  بدون کد کشور - مثال: 09127654321 لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید
  به همراه کد شهر - مثال: 02126231533 لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید
  اختیاری لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید
  روز-ماه-سال (برای انتخاب از روی تقویم داخل کادر کلیک کنید) لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید
  اختیاری
  لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید
  ( ده رقم ) لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید