چوکاتینو

چوکاتینو

رگه های شکلات تلخ و سیاه که با طعم دودی کاراملی لیوانتو گراند کروز همنشین شده و ترکیب غنی آن یادآور شکلات تلخ است.

درجه غلظت
6 / 13

 

Special Price: 258000 تومان

 

اصالت

ترکیبي است از معتبرترین آرابیکای آمریکای جنوبی و مرکزی که در کاستاریکا و کلمبیا یافت میشود، جهت حفظ مزه میوه ای و مالت مانند خود، به روش های سنتی پرورش داده میشود.

روستینگ

روست با حرارت متوسط، باعث تشدید طعم مالت میشود و همزمان مزه میوه ای آن بیشتر میشود تا رایحه کاراملی خوش طعمي را ایجاد کند.

خصوصیات عطری

ادغام قهوه تازه بو داده شده، طعم غلات، مالت مانند، کارامل و شکلات تلخ با طعم و رایحه میوه ای