ونیز

ونیز

قهوه ونیز ترکیبی از عربیکای برزیل و کلمبیا می باشد . رست قهوه آرام و تازه است طعمی شیرین و کاراملی دارد.

درجه غلظت
8 / 13

 

Special Price: 247500 تومان