مستراورجین نیکاراگوئه

مستراورجین نیکاراگوئه

100% عربیکای نیکاراگوئه کشاورزان نیکاراگوئه با مهارتهایی که از اجدادشون به ارث برده اند تمام لایه های این قهوه را از بین برده و فقط یک لایه نازک را برای خشک کردن آن باقی میگذارند و پس از آن با سعی و کوشش روزانه و پردازش آن با سیاه عسل ، قهوه ای چسبناک بدست می آورند.

درجه غلظت
5 / 13

 

Special Price: