مستراورجین اتیوپی

مستراورجین اتیوپی

100% عربیکا از اتیوپی تفاوت این قهوه در نوع خشک کردن آن است که کشاورزان اتیوپی مهارت خاصی در انجام آن دارند بدین صورت که آن را با تابش نور خورشید و بصورت طبیعی به مدت 4 هفته خشک میکنند .این قهوه عطر شکوفه های پرتقال را دارد و برای تهیه کاپوچینویی خوش طعم توصیه میشود.

درجه غلظت
4 / 13

 

Special Price: