لینیزیو لونگو

لینیزیو لونگو

قهوه آرابیکای اصیل از آمریکای جنوبی که ترکیبی از قهوه برزیل و کلمبیا است. روست جداگانه این دو قهوه باعث بوجود آمدن طعم غلات و مالت مانند آن که مشخصه قهوه های بوربون است شده و در عین حال شخصیت لطیف و ملایم خود را نیز حفظ کرده است.

درجه غلظت
4 / 13

 

Special Price: 258000 تومان

 

اصالت

آرابیکای برزیل و کلمبیا که لینیزیو لونگو را تولید می کند، دست چین شده اند. دانه های بوربون برزیل شسته شده و سپس در نور خورشید خشک می شوند، در مقابل، آرابیکای کلمبیا با لعاب خود تخمیر شده و سپس شسته می شود.

روستینگ

روست کردن جداگانه، طعم خاص قهوه هر کشور را نمایان میکند. از یک طرف، روست طولانی تر آرابيكای برزيل باعث بدست آمدن دانه های تیره تر و طعم مالت در دانه های بوربون میشود. از سوی دیگر، روست کوتاه تر آرابیکای کلمبیا باعث بدست آمدن دانه های روشن تر و طعم نیشکر مانند میشود که خاص منطقه کشت آن است.

خصوصیات عطری

بدنه ای شیرین که یادآور مزه نیشکر است با کمی طعم مالت غلات