ریسترتو دکافئیناتو

ریسترتو دکافئیناتو

ریسترتو دکافئیناتو به شدت روست شده و غنی از عطر و طعم است؛ همان هویت قدرتمند و متفاوت طعم ریسترتو با کافئین. مجموعه ای از بهترین آرابیکای آمریکای لاتین و شرقی آفریقا با چاشنی روبوستا که به طور جداگانه روست شده و برای ایجاد طعم و مزه ای از یک اسپرسو کامل و قوی ترکیب شده است.

درجه غلظت
10 / 13

 

Special Price:

 

اصالت

ترکیب شده از بهترین آرابیکای آمریکای جنوبی از ریشه ای مانند کلمبیا و برزیل و همچنین حاوی آرابیکای آفریقای شرقی و کمیاب است و چاشنی روبوستا که گرمی و انرژی به آن اضافه می کند.

روستینگ

دانه ها به صورت جداگانه و در مدت کوتاه با حرارت بالا روست می شود تا طعم ترشی، میوه ای و برشتگی آن ایجاد شود. بافت ریز، قهوه ای به سبک ایتالیایی به وجود می آورد: قوی، معطر، غنی و غلیظ.

خصوصیات عطری

غليظ با طعم برشتگی و کمی طعم کاکائو که یک تناقضی ایجاد می کند بین طعم غلیظ و تلخ و کمی طعم میوه ای و ترشی.