ریسترتو ایسپیراسیون

ریسترتو ایسپیراسیون

ترکیبی از دانه های آرابیکای آمریکای جنوبی و آفریقای شرقی با چاشنی روبوستا که بصورت جداگانه برای ایجاد طعمی میوه مانند در این اسپرسوی قوی و پر انرژی برشته شده اند.

درجه غلظت
10 / 13

 

Special Price: 247500 تومان

 

اصالت


ریسترتو شامل بهترین آرابیکای آمریکای جنوبی از کلمبیا و برزیل است و همچنین آرابیکای آفریقای شرقی که به آرامی روست شده و چاشنی روبوستا که گرمی و انرژی را به قهوه اضافه می کتد.

روستینگ

دانه های قهوه به آرامی و جداگانه روست میشوند تا طعم برشتگي و میوه ای بدهند. بافت ریز آن باعث ایجاد قهوه ای غلیظ، قوی و طعم دار به سبک ایتالیایی میشود.

خصوصیات عطری

طعم قوی برشتگي كه با کمی شکلات ملایم شده و باعث ایجاد تناقضي دلپذير بین غلظت، تلخی و کمی طعم میوه ای و ترشی شده است.