روما ایسپیراسیون

روما ایسپیراسیون

قهوه ای که از تعادل آرابیکای کم حرارت دیده آمریکای جنوبی و مرکزی با روبوستا بوجود آمده وآن شیرینی و رایحه مستمر قهوه روما را که انسان را بیاد جنگل و طبیعت می اندازد در خود دارد.

درجه غلظت
8 / 13

 

Special Price: 247500 تومان

 

اصالت

پرورش آرابیکای آمریکای مرکزی در ارتفاعات، باعث کیفیت فوق العاده این قهوه و استفاده از آرابیکا و روبوستای برزیلی، دليل پایداری طعم آن میشود.

روستینگ

از روست با حرارت کم و آسیاب کردن مناسب دانه های قهوه، اسپرسویي عالی بدست مي آيد که زیاد هم قوی نیست.

خصوصیات عطری

دانه های بو داده شده با عطر چوبهای جنگلی که  قهوه ای غلیظ با تلخی متعادل می سازد.