تورتا دی

تورتا دی

اسپرسویی بر پایه قهوه های وریشن ایتالیا شناخته میشود. ترکیبی از قهوه های عربیکای جنوبی بوربون برزیل و عربیکای کلمبیا میباشد. قهوه برزیلی به صورت تکه تکه شده ، کمی تفت داده می شود تا آن را صاف و با تمام نت های غلات سالم نگه دارد ، در حالی که اکثر دانه های قهوه کلمبیا یک رست کوتاه می گیرند تا همه مواد معطر خود را آزاد کنند.

درجه غلظت
/ 13

 

Special Price: 310000 تومان
275000 تومان