باریستا کورتو

باریستا کورتو

باریستا کورتو، با طعم شیرین، اسیدی و تلخ، یک نسخه جدید لیمیتد ادیشن است، دستوری که توسط کارشناسان نسپرسو تهیه شده و برنده جایزه Ristretto Nero شده و با طعم فوق العاده و ضخیم یک قهوه فوق العاده را پدید می آورد

درجه غلظت
11 / 13

 

Special Price: 258000 تومان

 

اصالت

ترکیبی از طعم کامل قهوه تلخ روست شده

روستینگ

دستوری که توسط کارشناسان نسپرسو تهیه شده و برنده Ristretto Nero شده و با طعم فوق العاده، ضخیم یک قهوه فوق العاده را پدید می آورد

خصوصیات عطری

یک عطر و طعم قوی با طعم شیرین، اسیدی و تلخ