آمارتی

آمارتی

ترکیبی از بهترین قهوه های عربیکای امریکای جنوبی که بصورت جداگانه رست داده شده است. این کپسول قهوه طعم دلپذیر و گرم کننده دارد. طعم های بادام و وانیل کام شما را در آغوش می کشد .

درجه غلظت
/ 13

 

Special Price: 310000 تومان
275000 تومان