باشگاه پاسخگوی شمادر صورت نیاز به پشتیبانی و طریقه استفاده از دستگاه های دنیای قهوه با شماره

(021 86096421)

تماس حاصل نمایید


با توجه به شرایط و قوانین فروش ، دستگاه های خریداری شده از این هولدینگ به مدت 12ماه دارای گارانتی می باشد و در صورت نداشتن کارت گارانتی با بخش فروش تماس حاصل نمایید.