وینا لینیزیو لونگو وینا لینیزیو لونگو
Nespresso

وینا لینیزیو لونگو

Vienna Linizio Lungo/درجه غلظت 6
بدنه ای شیرین
258,000 225,000 تومان
در سریع ترین زمان با قابلیت پرداخت در محل
قهوه آرابیکای اصیل از آمریکای جنوبی که ترکیبی از قهوه برزیل و کلمبیا است. روست جداگانه این دو قهوه باعث بوجود آمدن طعم غلات و مالت مانند آن که مشخصه قهوه های بوربون است شده و در عین حال شخصیت لطیف و ملایم خود را نیز حفظ کرده است.آرابیکای برزیل و کلمبیا که لینیزیو لونگو را تولید می کند، دست چین شده اند. دانه های بوربون برزیل شسته شده و سپس در نور خورشید خشک می شوند، در مقابل، آرابیکای کلمبیا با لعاب خود تخمیر شده و سپس شسته می شود. روست کردن جداگانه، طعم خاص قهوه هر کشور را نمایان میکند. از یک طرف، روست طولانی تر آرابيكای برزيل باعث بدست آمدن دانه های تیره تر و طعم مالت در دانه های بوربون میشود. از سوی دیگر، روست کوتاه تر آرابیکای کلمبیا باعث بدست آمدن دانه های روشن تر و طعم نیشکر مانند میشود که خاص منطقه کشت آن است. بدنه ای شیرین که یادآور مزه نیشکر است با کمی طعم مالت غلات