دسکالینگ کیت
Nespresso

دسکالینگ کیت

Descaling Kit/بسته رسوب زدا
برای دستگاه نسپرسو
580,000 تومان
در سریع ترین زمان با قابلیت پرداخت در محل
بسته رسوب زدایی بسته رُسوب زُدايي شامل ٢ بسته كوچك محلول رُسوب زُدايي و دستور العمل نحوه استفاده است