مستراورجین نیکاراگوئه مستراورجین نیکاراگوئه
Nespresso

مستراورجین نیکاراگوئه

nicaragua/درجه غلظت 5
عسل و بیسکوئیت
247,000 235,000 تومان
در سریع ترین زمان با قابلیت پرداخت در محل
100% عربیکای نیکاراگوئه کشاورزان نیکاراگوئه با مهارتهایی که از اجدادشون به ارث برده اند تمام لایه های این قهوه را از بین برده و فقط یک لایه نازک را برای خشک کردن آن باقی میگذارند و پس از آن با سعی و کوشش روزانه و پردازش آن با سیاه عسل ، قهوه ای چسبناک بدست می آورند.