مستراورجین کلمبیا مستراورجین کلمبیا
Nespresso

مستراورجین کلمبیا

colombia/درجه غلظت 6
میوه های قرمز
247,000 235,000 تومان
در سریع ترین زمان با قابلیت پرداخت در محل
100% عربیکا از کلمبیا قهوه ای منحصر به فرد از کلمبیا، تفاوت این قهوه در زمان برداشت آن است و دانستن زمان برداشت آن از مهارتهای کشاورزان کلمبیایی میباشد، زیرا آن را مدتی بعد از رسیدن آن برداشت میکنند تا طعم اسیدیته شبیه به میوه ها و شراب قرمز را پبدا کند.