مستراورجین اندونزی مستراورجین اندونزی
Nespresso

مستراورجین اندونزی

indonesia/درجه غلظت 8
تنباکو و چوب
247,000 235,000 تومان
در سریع ترین زمان با قابلیت پرداخت در محل
100% عربیکای اندونزی این قهوه در رطوبت و زیر باران عمل می آید. کشاورزان خبره اندونزی برای از بین بردن رطوبت این عربیکای منحصر اندونزی ابتدا پوسته آن را از بین برده و بعد دانه آن را خشک میکنند.این قهوه به قهوه کلاسیک اندونزی معروف میباشد.