مستر اورجین ایندیا مستر اورجین ایندیا
Nespresso

مستر اورجین ایندیا

india/درجه غلظت 11
تند و غلیظ
247,000 235,000 تومان
در سریع ترین زمان با قابلیت پرداخت در محل
قهوه روبوستا از هند ، تند و ادویه ای که در سواحل جنوبی هند به عمل آمده و کشاورزان متبحر هندی با وزاندن بادهای مصنوعی دانه های قهوه را خشکتر و خشکتر میکنند که باعث تندتر شدن آن میشود.